Mreža za starejše

Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

O projektu

V občinah Tržič in Naklo je zelo uspešno potekal projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«. Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Celostno integrirano oskrbo starejših v domačem okolju smo izvajali zaposleni v Domu Petra Uzarja in pri konzorcijskih partnerjih Osnovno zdravstvo Gorenjske OE Zdravstveni dom Tržič in Lekarna Deteljica d.o.o.

Temeljni cilji projekta so bili: implementacija in testiranje novih orodij, usposabljanje zaposlenih, deinstitucionalizacija, omogočiti starejšim čim daljše in čim kakovostnejše bivanje v domačem okolju, izboljšanje zdravstvenega stanja uporabnikov, ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, povečanje samostojnosti (sposobnost samooskrbe), zmanjšanje občutka osamljenosti in krepitev občutka varnosti.

V okviru projekta smo pričeli z izvajanjem storitev na terenu junija 2020, zaključili pa s koncem junija 2022.

Vključili smo 216 uporabnikov, ki so prejemali brezplačne storitve s strani zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Storitve smo izvajali v domačem okolju pri osebah, starejših od 65 let, ki so potrebovale pomoč druge osebe pri osnovnih in podpornih opravilih in pri katerih je prišlo do pešanja telesnih, funkcionalnih ali kognitivnih sposobnosti.

Ugotovili smo, da pri uporabnikih v projektu ni prišlo do poslabšanja telesnih, funkcionalnih in kognitivnih sposobnosti oziroma so jih ohranili na enaki ravni. Pri nekaterih je prišlo celo do izboljšanja, kar pomeni umestitev v drugo, nižjo kategorijo upravičenosti po OLDO vprašalniku (teh je bilo 13%).

V zadnjem polletju trajanja projekta smo uporabnikom nudili tudi storitve e-oskrbe, v okviru katere je bilo izvedenih 98 intervencij, kar potrjuje potrebo po tovrstnih storitvah.

Na osnovi pridobljenih podatkov, lahko trdimo, da je projekt pomembno prispeval k ohranjanju determinant zdravja pri uporabnikih in ohranjanju oziroma izboljšanju stanja samostojnosti uporabnikov, kar med drugim pomeni, da so lahko dalj časa in bolj kakovostno bivali v domačem okolju.

Zahvaljujemo se Ministrstvu za zdravje, ki nam je omogočilo izvedbo pilotnega projekta, Občini Tržič in Občini Naklo za podporo, uporabnikom in njihovim svojcem pa za pripravljenost in sodelovanje.

Novice

FACEBOOK Mreža za starejše

FACEBOOK Mreža za starejše

Najdete nas tudi na Facebooku - Mreža za starejše Še več o uspešnem delu našega projekta pa si lahko preberete na spodnjih povezavah: Prispevek STA Gorenjski glas Tržičan  

VTISI NAŠIH UPORABNIKOV

VTISI NAŠIH UPORABNIKOV

Pred nekaj meseci se je moj oče hudo poškodoval pri vsakodnevnih domačih opravilih. Poškodbe so bile hude in posledice so vidne še danes. Po padcu je v trenutku postal odvisen od pomoči drugih. Predvsem nas je skrbelo za njegovo psihofizično stanje. Zato smo bili...

Projektni partnerji

Dom Petra Uzarja

Nosilec projekta

Splošni javni socialno varstveni zavod, ki leži v zibelki gora Zelenice, Kriške gore, Dobrče in se z dolino odpira proti Kranju in Bledu.

 

Lekarna deteljica

Konzorcijski partner

Zasebna lekarna, ki je bila ustanovljena leta 1993, njena osnovna naloga pa je oskrba ljudi z zdravili in drugimi medicinskimi pripomočki.

 

Zdravstveni dom Tržič

Konzorcijski partner

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Območna enota ZD Tržič

 

Kontakti

Z dnem 30.6.2022 smo v občinah Tržič in Naklo zaključili z izvajanjem storitev na projektu

»Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«.

Od 1.7.2022 se lahko za pomoč in storitve na domu še vedno obrnete na Dom Petra Uzarja Tržič, in sicer na:

Pomoč na domu

Aleksander Žarković, univ. dipl. soc. del.

Telefonska številka: 030 600 166

E-pošta: aleksander.zarkovic@dputrzic.si

Za informacije v zvezi s projektom pa lahko še vedno kontaktirate:

Dom Petra Uzarja Tržič

Telefonska številka (tajništvo): 051 363 611

»PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH MREŽ TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.