Mreža za starejše

Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

O projektu

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev. Namen je tudi graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili in implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev v skupnosti. Cilj je zagotavljanje k upravičencu usmerjene integrirane oskrbe ter vzpostavitev povezave med sistemi zdravstva in socialnega varstva. S tem želimo doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. Storitve bodo za uporabnike, vključene v projekt, brezplačne. Projekt bo potekal do 30. 6. 2022.

Zagotoviti želimo dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. Izvedla se bo informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih. S projektom bomo postavili temelje doseganja različnih ukrepov za razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev na področju dolgotrajne oskrbe, razvoju in uveljavitvi učinkovitih modelov modernizacije socialnih in zdravstvenih storitev z namenom izvedbe procesa deinstitucionalizacije. Ambiciozni načrti bodo zahtevali tudi nujno izvedbo modernizacije izvajalskih mrež na socialnem in zdravstvenem področju. Dosegli jo bomo z izobraževanjem, spodbujanjem prenosa znanja ter usposabljanjem kadrov za oblikovanje in izvajanje novih, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa skupnostnih oblik pomoči za posamezne ciljne skupine in krepitvijo sodelovanja med formalnimi in neformalnimi izvajalci.

 

Vir: Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Novice

FACEBOOK Mreža za starejše

FACEBOOK Mreža za starejše

Najdete nas tudi na Facebooku - Mreža za starejše Še več o uspešnem delu našega projekta pa si lahko preberete na spodnjih povezavah: Prispevek STA Gorenjski glas Tržičan  

VTISI NAŠIH UPORABNIKOV

VTISI NAŠIH UPORABNIKOV

Pred nekaj meseci se je moj oče hudo poškodoval pri vsakodnevnih domačih opravilih. Poškodbe so bile hude in posledice so vidne še danes. Po padcu je v trenutku postal odvisen od pomoči drugih. Predvsem nas je skrbelo za njegovo psihofizično stanje. Zato smo bili...

Projektni partnerji

Dom Petra Uzarja

Nosilec projekta

Splošni javni socialno varstveni zavod, ki leži v zibelki gora Zelenice, Kriške gore, Dobrče in se z dolino odpira proti Kranju in Bledu.

 

Lekarna deteljica

Konzorcijski partner

Zasebna lekarna, ki je bila ustanovljena leta 1993, njena osnovna naloga pa je oskrba ljudi z zdravili in drugimi medicinskimi pripomočki.

 

Zdravstveni dom Tržič

Konzorcijski partner

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Območna enota ZD Tržič

 

Kontakti


Vstopna informacijska točka – VIT

Zdravstveni dom Tržič (v podhodu – vhod za ZZZS)

Blejska cesta 10

4290 Tržič

Telefonska številka: 030 361 011

E-pošta: vit@mrezatrzic.si

URADNE URE

PONEDELJEK, TOREK in ČETRTEK: 08:00 – 12:00 in 13:00 – 15:00

SREDA: 08:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00 

PETEK: 08:00 – 12:00

Koordinator integrirane oskrbe:

Lara Logar, dipl. m. s.

Telefonska številka: 030 478 209

E-pošta: lara.logar@dpu-trzic.si 

URADNE URE

PONEDELJEK – ČETRTEK: 08:00 – 15:00

PETEK: 08:00 – 13:00

 

Strokovna vodja:

Maja Gruden

Telefonska številka: 030 600 160

E-pošta: maja.gruden@dputrzic.si

Kako se
vključim v projekt?

Splošni pogoji

V projekt ste lahko vključeni:

– če ste starejši od 65 let,
– če imate stalno ali začasno prebivališče v Občini Tržič in Občini Naklo, in tu tudi prebivate,
– če zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujete pomoč druge osebe; ali če pri sebi zaznavate pešanje telesnih, funkcionalnih in/ali kognitivnih sposobnosti,

– če NE prejemate storitev osebne asistence.

Vloga in soglasje

DOSTOP NA

 • tukaj : VLOGA in SOGLASJE
 • osebno na Vstopno informacijski točki – VIT – stranski vhod pri ZD Tržič
 • pri izbranem osebnem zdravniku
 • pri predstavnikih Lokalnega projektnega sveta
 • na spletnih straneh Doma Petra Uzarja, ZD Tržič in Lekarne Deteljica

ODDAJA

 • osebno na VIT – stranski vhod pri ZD Tržič
 • po pošti na naslov ZD Tržič – VIT, Blejska cesta 10, 4290 Tržič
 • preko elektronske pošte, podpisano in skenirano na naslov vit@mrezatrzic.si

KDO LAHKO ODDA VLOGO IN SOGLASJE?

 • Vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik
 • Ob soglasju vlagatelja jo lahko poda tudi:
  • izbrani osebni zdravnik ali drug lečeči zdravnik
  • pristojna patronažna medicinska sestra
  • koordinator odpusta iz bolnišnice
  • strokovni delavec pristojnega Centra za socialno delo
  • druga od vlagatelja pooblaščena oseba
  • druga s strani sodišča pooblaščena oseba

Proces izdelave ocene upravičenosti

Telefonski klic

strokovnega delavca VIT, ki bo najavil obisk in preveril epidemiološke podatke vlagatelja.

Obisk

strokovnega delavca Vstopne informacijske točke na domu.

Izdelava ocene

upravičenosti do storitev integrirane oskrbe, o kateri bo vlagatelj obveščen po pošti.

Integrirana oskrba

Ko boste ocenjeni kot UPRAVIČENI do storitev integrirane oskrbe, boste po pošti prejeli pisno obrazložitev ocene upravičenosti, o čemer bo obveščen tudi Vaš izbrani osebni zdravnik. Preko telefona Vas bo kontaktiral koordinator integrirane oskrbe – KIO, s katerim se boste dogovorili za uvodno srečanje na vašem domu.

Na uvodnem srečanju bo KIO v aktivnem sodelovanju z Vami oblikoval Osebni načrt, na katerem so zastavljeni cilji ter predvidene storitve. Te izvajajo izvajalci formalne oskrbe, ki skupaj tvorijo tim integrirane oskrbe.

Od izvajanja storitev integrirane oskrbe po Osebnem načrtu lahko KADARKOLI ODSTOPITE NA LASTNO ŽELJO. Odstop posredujete v obliki obvestila po pošti na naslov izvajalca ali ustno na zapisnik KIO, ki ga nato podpišete.

V primeru, da vlagatelj NI UPRAVIČEN do novih storitev, bo po pošti prejel pisno obrazložitev ocene ter informacije o možnih storitvah in pravicah po obstoječih predpisih.

Za dodatne informacije smo dosegljivi vsak delovnik v času uradnih ur: – v ZD Tržič (Blejska cesta 10, 4290 Tržič), vhod za ZZZS,
– na telefonski številki 030 361 011 in
– e-naslovu vit@mrezatrzic.si.

V primeru poslabšanja oz. spremembe stanja lahko PONOVNO ODDATE VLOGO.

»PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH MREŽ TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.